ART TALKS i Filmbyn Småland: Nästan bara luft

Chun Lee Wang Gurt“In the middle of nowhere is the best place to be.” Chun Lee Wang Gurt

Chun Lee är Kulturakademien i Mariannelunds (KAiM) Artist In Residence 2017. Hennes vistelse i Mariannelund är en del av projektet KB ART – an international platform for contemporary art med stöd av bla Region Jönköpings län. Under augusti månad arbetar hon i Mariannelund med verket LUFTSLOTTET. ”Slottet” vars viktigaste material är luft bygger hon upp i skogen i anslutning till det nyöppnade centrat Filmbyn Småland.

Konstnären har tidigare varit tf professor på Konstfack, rektor på Grafikskolan och gästprofessor på konsthögskolor i Shanghai och i Peking. Hon har bl.a ställt ut på Moderna muséet i Stockholm. I sitt hemland Kina räknas hon som en av de viktigaste konstnärerna bland dem som kallas 78-års generation och som var den första grupp som antogs när den Centrala Konstakademin i Beijing öppnade igen efter kulturrevolutionen.

”Chun Lee är lika hemma i alla konstnärliga tekniker. Allt kan användas i den konstnärliga gestaltningen, tusch, färg, tidsbaserad media, ready-mades tagna direkt från naturen. Var hon än ställer ut brukar hon plocka nånting från den omgivande miljön för att låta det ingå i verken. Man kan kalla det eklektiskt men lika gärna se det som ett uttryck för en självklarhet och lätthet i förhållandet till konsten.”

http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/svenska-hjartan/hjartan/chun-lee-wang-gurt/
http://art-talks-jkpgl.blogspot.se/2017/08/art-talks-chun-lee-wang-gurt.html Visa mer

Plats: Filmbyn Smålands biograf
Tid: 30 augusti kl 18:30-19:30
Fritt inträde

 Filmbyn Småland i samarrangemang med:

    
dots-three-vertical chevron-right chevron-left home box-add facebook2 instagram
×